Kampreg.com er utviklet og laget av ValueIT AS. ValueIT AS har samarbeidet med Lørenskog Idrettsforening i forbindelse med utviklingen av løsningen og funksjoner.

ValueIT AS ønsker ikke å profittere på frivillighet i en vanskelig situasjon og har derfor valg å la alle funksjoner relatert til smitteregistrering være gratis i Kampreg for alle frivillige organisasjoner. Senere vil der bli mulig å aktivere premium funksjoner og tjenester for de klubbene som ønsker dette. For brukerne vil det alltid være et mål å holde dette gratis.